REGULAMIN SESJI ZDJĘCIOWEJ

Poniższy regulamin sesji zdjęciowej powstał z myślą o jak najlepszej współpracy z Tobą.

 1. Przystąpienie do dowolnej sesji zdjęciowej jest dla mnie potwierdzeniem, że Klient zapoznał się z zasadami regulaminu oraz zobowiązuje się ich przestrzegać w trakcie naszej współpracy.
 2. Rezerwacja terminu na sesje plenerowe i sesje w studio następuję po potwierdzeniu przez Fotografa dostępnego terminu oraz wpłaty bezzwrotnego zadatku 100zł na konto bankowe. Brak wpłaty zadatku jest równoznaczny z brakiem rezerwacji, wówczas dany termin jest ponownie ogólnodostępny dla innych.
 3. Rezerwacje sesji zdjęciowej należy dokonać z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, żeby mieć pewność, że wybrany przez Klienta termin będzie dostępny.
 4. Całkowita opłata za wykonaną sesję powinna nastąpić w dniu sesji gotówką lub w ciągu 2 dni po sesji na konto bankowe Fotografa. Po wpłacie całkowitej kwoty – Fotograf dopiero przystępuję do realizacji zlecenia i obróbki zdjęć. W przypadku braku wymaganej wpłaty – Fotograf ma prawo zawiesić zlecenie.
 5. Klient może tylko raz zmienić termin sesji plenerowej bez dodatkowych konsekwencji. W przypadku wykupienia sesji w studio – wpłacony przez niego zadatek i studio przepada.
 6. Wpłacony wcześniej zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku zmiany terminu sesji lub całkowitej rezygnacji z niej.
 7. Fotograf ma prawo dwukrotnie przesunąć termin sesji bez żadnych konsekwencji.
 8. Na sesje Klient ma obowiązek stawić się punktualnie według godziny ustalonej z Fotografem. W przypadku spóźnienia na sesje plenerową i w studio- czas sesji skraca się.
 9. Przed sesją Klient deklaruję pakiet zdjęć, który chcę otrzymać po sesji. Nie można pomniejszać pakietu zdjęć, natomiast istnieje możliwość powiększenia pakietu o dodatkowe ujęcia. Koszt dodatkowych zdjęć – 25 zł za jedno ujęcie.
 10. Fotograf nie udostępnia nieobrobionych zdjęć poza pakietem, który wybrał Klient.
 11. Zabrania się przerabiania zdjęć dostarczonych przed Fotografa.
 12. Po wybraniu wszystkich najlepszych ujęć przez Klienta – Fotograf usuwa galerię internetową z pozostałych zdjęć na Dysku Google w ciągu 3 dni od daty wysłania linka.
 13. Fotograf zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zlecenia i obróbki zdjęć z powodu choroby, uszkodzonego sprzętu lub urlopu.
 14. Fotograf zachowuje wszelkie prawa autorskie do wykonywanych zdjęć.
 15. Istnieje możliwość zakupu vouchera na dowolną sesję zdjęciową, którego termin do realizacji jest ważny przez 6 miesięcy od daty opłacenia go. Po upływie terminu ważności – voucher jest nieważny. Nie można go zwrócić ani wymienić na gotówkę.
 16. Klient zapisując się na sesję zdjęciową, jednocześnie potwierdza, że w pełni zapoznał się i akceptuje styl obróbki Fotografa.

REGULAMIN VOUCHERÓW PREZENTOWYCH

 1. Wykonawcą zdjęć z vouchera prezentowego jest Patrycja Kurzepa.
 2. Voucher odebrać można jedynie osobiście spotykając się z Fotografem z ustalonym wcześniej drogą elektroniczną – miejscu i czasu.
 3. Kupno vouchera następuję po zaksięgowaniu wpłaty na konto Fotografa lub płatnością gotówką przy odbiorze osobistym.
 4. Voucher na sesję jest ważny 6 miesięcy po otrzymaniu przez osobę ofiarowaną vouchera na sesję.
 5. Po upływie terminu – 6 miesięcy – ważność vouchera przepada i usługa fotograficzna nie może być zrealizowana.
 6. Voucher nie może być zamieniony z powrotem na gotówkę.
 7. Osoba obdarowana otrzyma sesję zgodnie z wybranym dla niej pakietem zdjęć.
 8. Wybranego pakietu zdjęć nie będzie można zmienić – istnieje jedynie możliwość poszerzenia pakietu o dodatkowe usługi, ilość zdjęć lub produkty fotograficzne (odbitki, fotoalbum) płatne normalnie poza voucherem.
 9. Osoba obdarowana ma prawo wybrać dowolną kategorię sesji, której potrzebuje- do wyboru : sesja rodzinna, sesja biznesowa, sesja portretowa, sesja dla par lub sesja ciążowa.
 10. Osoba Obdarowana jest zobowiązana do okazania vouchera przed sesją.
 11. Nabywca przekazuje voucher dowolnemu Obdarowanemu- może z niego także skorzystać osobiście.
 12. Zakup vouchera jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.